Náms- og starfsfræðsla

Skólaárið 2019-2020

Nemendur í 10. bekk markvissa náms- og starfsfræðslu í lífsleiknitímum en nemendur í 8. og 9. bekk fá náms- og starfsfræðslu í stuttum lotum.

Náms- og starfsfræðsla í 1.-7. bekk er í þróun í samvinnu við umsjónarkennara.

Helsta markmið með náms- og starfsfræðslu  í 8.- 10. bekk er að undirbúa nemendur sem best fyrir ákvaraðanatöku er varðar nám & störf að loknum grunnskóla 

  • Nemendur skoða hvernig þeir geta bætt náms- og lífsvenjur sínar.
  • Nemendur skoða áhugasvið sitt og hæfileika og hvar þeir fái best notið sín.
  • Nemendur þjálfist í að setja sér markmið og horfi til framtíðar.
  • Nemendur kynnist námi og störfum með upplýsingaöflun og heimsóknum í fyrirtæki og í framhaldsskóla.

Stuðst er m.a. við námsefnið Námstækni fyrir efstu bekki grunnskóla, Stefnan sett, Margt er um að velja, Vindrós og ýmis önnur verkefni á veraldarvefnum.