Hópráðgjöf og fræðsla

Hjá náms- og starfsráðgjafa eru aðgengilegar upplýsingar um nám og störf.

Náms- og starfsráðgjafi býður upp á fræðslu í stærri og smærri hópum sem vinna að einstökum verkefnum, til dæmis vegna náms- og starfsvals, námstækni, sjálfstyrkingu og samskiptavanda.  

Náms- og starfsráðgjafi byggir sjálfstyrkingarvinnu með nemendum á efni Baujunnar, Fjársjóðsleitar, Hugarfrelsis og jákvæðrar sálfræði.

  • Baujan – tilfinningalegur þekkingargrunnur og þjálfun leiðir til sjálfstyrkingar. Sjálfstyrking er fólgin í því að þátttakendur læra betur á tilfinningar sínar og fá þjálfun í því að tengja þær andlegri og líkamlegri líðan. Slökunaröndun er kennd í tengslum við tilfinningavinnu.
  • Fjársjóðsleitin – byggir á aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar en með þeim aðferðum hefur náðst góður árangur í því að bæta líðan og sjálfsmynd eintaklinga. Unnið er að því að efla sjálfsþekkingu barna í gegnum verkefni og leiki þar sem horft er á styrkleika og unnið með jákvæðar hugsanir.
  • Hugarfrelsi – til að efla börn og unglinga og hjálpa þeim að vera besta útgáfan af sjálfum sér. Áhersla er lögð á góða og djúpa öndun, slökun og sjálfstyrkingu. 
  • Jákvæð sálfræði – er vísindaleg nálgun sem gengur þvert á viðfangsefni sálfræðinnar með það að markmiði að kanna hvað einkennir einstaklinga sem líður vel og blómstra. Jákvæð sálfræði notar sálfræðilegar kenningar, rannsóknir og meðferðartækni til að öðlast skilning á jákvæðum mannlegum eiginleikum. Jákvæð sálfræði beinir sjónum að orsökum og afleiðingum af aukinni vellíðan og hamingju fyrir einstaklinga og samfélög. Jákvæð sálfræði útskýrir þá staðreynd að þrátt fyrir erfiðleika geti meirihluti fólks haft tilgang með lífinu og verið hamingjusamt.