Skólahjúkrun

Markmið heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemanda og stuðla að vellíðan þeirra. Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd.  Skólahjúkrunarfræðingar vinnur í náinni samvinnu við foreldra / forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda með velferð nemenda að leiðarljósi. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Skólahjúkrunarfræðingur í Sunnulækjarskóla er Jónína Lóa Kristjánsdóttir hún er með skrifstofu í vesturenda skólans á 2. hæð. Viðvera í skólanum er mánudaga frá 08.00-16.00 og þriðjudaga til föstudaga frá 08-00-12.00. Netfang: joninal@sunnulaek.is og beinn sími er 480-5423.

Hlekkur inn á foreldrabréf um Skólaheilsugæslu og verksvið hennar inni á 6h heilsunnar. http://www.6h.is/images/stories/Foreldrabref/2014/Frettabref_1_skolaheilsugaeslan.pdf

Reglubundnar skoðanir og bólsetningar

 • 1. bekkur Sjónpróf, heyrnarpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling
 • 4. bekkur Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling
 • 7. bekkur Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling.
  Bólusett gegn mislingum, rauðum hundum og hettusótt (ein sprauta). Stúlkur Bólusetning gegn mannapapillomaveiru (þrjár sprautur).
 • 9. bekkur Sjónpróf, heyrnarpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling. Bólusett gegn mænusótt, barnaveiki og stífkrampa (tvær sprautur)

Skólaheilsugæsla sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra lífshátta. Öll tækifæri sem gefast eru nýtt til að fræða nemendur og vekja þau til umhugsunar og ábyrgðar á eigin heilbrigði. Foreldrar geta leitað eftir ráðgjöf skólaheilsugæslunnar varðandi vellíðan, andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði barnsins.

Svefn, nesti og skjólfatnaður Reglulegur og nægjanlegur svefn er mikilvægur fyrir heilsu og þroska barna. Börn þurfa að sofa 10-12 klst. á nóttu. Skóladagur nemenda er langur, mikilvægt er að borða reglulega og hafa með sér hollt og gott nesti. Einnig er nauðsynlegt að nemendur séu í góðum skjólfatnaði og með húfu og vettlinga.

Slys og veikindi Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum sinnt. Þurfi nemendur að fara á heilsugæslustöð eða slysadeild skulu foreldrar / forráðamenn fara með barninu. Mikilvægt er að skólinn hafi öll símanúmer sem hægt er að ná í foreldra á skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt í skólanum.

Gagnlegar heimasíður:

 • www.6h.is Heilsuvefurinn www.6H.is  er samstarfsverkefni
 • Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,
 • Barnaspítala Hringsins og Embætti landlæknis. Þar má finna fræðsla um heilsu og þætti er tengjast henni. Markmið með þessum heilsuvef er að útvega áreiðanlegar upplýsingar frá fagfólki um heilsutengda þætti fyrir börn, unglinga og foreldra.
 • www.landlaeknir.is undir heilsa og líðan má finnur hlekki á upplýsingar og fræðslu um einstaka áhrifaþætti heilsu og heilbrigðis er varða börn á allt frá næringu og hreyfingu til spurninga um andlegan þroska og kynheilbrigði. Þar er einnig hægt að nálgast margvíslegt útgefið efni og aðrar þarfar upplýsingar og kennsluefni fyrir börn.

Lyfjagjafir Samkvæmt fyrirmælum Landlæknisembættisins eru sérstakar vinnureglur varðandi lyfjagjafir til nemenda á skólatíma. Þar kemur meðal annars fram að skólabörn skulu ekki fá önnur lyf í skólanum en þau sem hafa verið ávísuð af lækni. Í engum tilvikum getur barn borið ábyrgð á lyfjatökunni, ábyrgðin er foreldra.   Börn skulu ekki hafa nein lyf undir höndum í skólanum nema í algjörum undantekningartilvikum. Slíkar lyfjagjafir geta t.d. verið insúlíngjafir sem barnið sér sjálft alfarið um. Foreldrar / forráðamenn þeirra barna sem þurfa að taka lyf á skólatíma skulu hafa samband við skólaheilsugæslu sem skipuleggur lyfjagjafir á skólatíma.

Ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu / lífi þess í bráða hættu er nauðsynlegt að skólaheilsugæsla viti af því. Hér er átt við sjúkdóma eins og t.d. sykursýki, ofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma.

Fræðsla / heilbrigðishvatning / forvarnir

 • Skólaheilsugæsla fylgist einnig með því að börn hafi fengið þær bólusetningar sem tilmæli Landlæknis segja til um. Ef börn hafa ekki fengið fullnægjandi bólusetningar verður haft samband við foreldra.
 • Nemendur í öðrum árgöngum eru skoðaðir ef ástæða þykir til.