Reglur um mætingar

Ástundunareinkunn

Verklagsreglur vegna ástundunar

1 Umsjónarkennari/nemandi

·        9 í ástundun

Umsjónarkennari gerir nemanda grein fyrir stöðunni.

 

2 Umsjónarkennari /nemandi/foreldri

·        7 í ástundun

Umsjónarkennari ræðir við nemandann og vekur athygli foreldra á stöðunni, með tölvupósti.

 

3 Umsjónarkennari/nemandi/foreldri

·        5 í ástundun

Umsjónarkennari boðar og heldur fund með nemanda og foreldri. Umsjónarkennari kynnir stjórnendum málið.

 

4 Stjórnandi /umsjónarkennari/nemandi/foreldri

·        3 í ástundun

Stjórnandi boðar nemanda og foreldri til fundar ásamt umsjónarkennara. Stjórnandi leggur málið fyrir nemendaverndarráð til kynningar og umfjöllunar.

 

5 Skólastjóri /nemandi/foreldri

·        1 í ástundun

Skólastjóri boðar nemanda og foreldri til fundar.

Leitað eftir aðstoð hjá sérfræðingum utan skóla enda hafa úrræði innan skólans ekki dugað til úrbóta.

1.      Nemendur í unglingadeild (8.-10.bekk) byrja með skólasóknareinkunnina 10 við upphaf hverrar annar og engar skráningar í Mentor (fyrir utan skráningar í dagbók).

2.      Á tveggja vikna fresti birta umsjónarkennarar nemendum sínum stöðu þeirra þannig að hver og einn geti nákvæmlega fylgst með skólasóknareinkunn sinni og skráningarstöðu.

3.      Á viknu fresti er foreldrum sent yfirlit um ástundun og hegðun nemenda.

4.      Allir nemendur geta sótt um hækkun skólasóknareinkunnar einu sinni á önn. Skólasóknareinkunn hækkar um 0,5 fyrir hverja viku sem skólasókn er óaðfinnanleg.  

5.      Þeir nemendur sem sækja um hækkun gera það skriflega hjá umsjónarkennara sínum á þar til gerðum umsóknareyðublöðum.

6.  Ávallt skal unnið í anda uppbyggingarstefnunnar með það í huga að bæta hegðun nemanda, ábyrgð og áhuga á menntun og miða að því að styrkja sjálfsmynd hans.

Samningur