Laus störf næsta skólaár

Komdu að vinna með okkur!

Komdu að vinna með okkur í ört vaxandi sveitarfélagi!

Í grunnskólum Sveitarfélagsins Árborgar eru lausar stöður fyrir skólaárið 2018-2019.

Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri

www.barnaskolinn.is

Í Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri eru 140 nemendur og 45 starfsmenn. Einkunnarorð skólans eru jákvæðni, virðing, metnaður og heiðarleiki. Skólinn starfar á tveimur stöðum, 1.-6. bekkur á Stokkseyri og 7.-10. bekkur á Eyrarbakka. Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:

 • Stöður kennara á yngra og unglingastigi.

 

Sunnulækjarskóli
www.sunnulaekjarskoli.is

Við Sunnulækjarskóla eru um 700 nemendur og 120 starfsmenn. Áhersla er lögð á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma.

Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:

 • Umsjónarkennarar á yngsta og miðstigi.
 • Umsjónarkennarar á elsta stigi, meðal kennslugreina eru stærðfræði og tungumál.
 • Myndmenntakennari.
 • Sérkennari.

 

Vallaskóli

www.vallaskoli.is

Í Vallaskóla eru um 600 nemendur í 1.-10. bekk og 100 starfsmenn. Virðing, þekking og lífsgleði eru einkunnarorð skólans. Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:

 • Umsjónarkennarar á yngsta og miðstigi.
 • Umsjónarkennari á elsta stigi með áherslu á íslenskukennslu.
 • Forfallakennari.
 • Þroskaþjálfi.
 • Sérkennari.
 • Stuðningsfulltrúar á mið- og elsta stigi.
 • Íþróttakennari vegna forfalla.
 • Kennari í leikrænni tjáningu (5.-10. bekkur).

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum með uppeldismenntun sem nýtist í starfi, mikla hæfni í mannlegum samskiptum, góða íslenskukunnáttu og brennandi áhuga á starfi í skólum. Reynsla af teymisvinnu er mikilvægur eiginleiki.

 

Í sveitarfélaginu er unnið að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Lögð er áhersla á faglega forystu í anda lærdómssamfélagsins, snemmtæka íhlutun, samstarf skóla og stofnana um umbótastarf og þróun úrræða fyrir börn. Í Sveitarfélaginu Árborg búa rúmlega 9 þúsund íbúar, þar af um 2000 börn í fimm leikskólum og þremur grunnskólum. Nánari upplýsingar um sveitarfélagið, fræðslusvið og skólaþjónustu Árborgar má finna á www.arborg.is

 

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðilum sendist á skólastjóra viðkomandi skóla:

 

Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri, Háeyrarvöllum 56, 820 Eyrarbakka. Magnús J. Magnússon, magnus@barnaskolinn.is

 

Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 Selfossi: Birgir Edwald, birgir@sunnulaek.is

 

Vallaskóli, Sólvöllum 2, 800 Selfossi: Þorvaldur H. Gunnarsson, thorvaldur@vallaskoli.is

 

Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2018. Frekari upplýsingar um skólana er að finna á vefslóðum þeirra. Störfin henta jafnt körlum sem konum. Launakjör fara eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.